Trajnime ne Kosove

ERP Business Solutions

Skadon:
30 Dhjetor
Kompania:
Synergy Consulting L.L.C
Lokacioni:
Hotel Manami, Prishtine

Cmimi

Falas

Përshkrimi

Trajnimi në ERP Business Solutions ofron njohuri të thella për përdorimin e platformës integruar si SAP për menaxhimin e kapaciteve në një korporatë.

Pjesëmarrësit mësojnë të automatizojnë proceset e biznesit, duke filluar nga menaxhimi i financave deri te operacionet e shitjeve.
Ky trajnim siguron aftësi të avancuara për zbatimin efektiv të sistemit ERP, me fokus të veçantë në përdorimin e SAP, një nga liderët në këtë fushë.

Programi i Trajnimit ERP Business Solutions është FALAS dhe nuk kërkon njohuri ose ekspertizë paraprake në këtë fushë për të anëtarësuar.

Trajnimi mundësohet në kuadër të Programit Youth Online and Upward të Projektit për Ekonominë Digjitale të Kosovës (KODE), i cili zbatohet nga Ministria e Ekonomisë dhe mbështetet nga Banka Botërore.”

Cka do të mësosh?

Trajnimi në ERP Business Solutions ofron njohuri të thella për përdorimin e platformës integruar si SAP për menaxhimin e kapaciteve në një korporatë.

Pjesëmarrësit mësojnë të automatizojnë proceset e biznesit, duke filluar nga menaxhimi i financave deri te operacionet e shitjeve.

Ky trajnim siguron aftësi të avancuara për zbatimin efektiv të sistemit ERP, me fokus të veçantë në përdorimin e SAP, një nga liderët në këtë fushë.

Benefitet e trajnimit:

  • Njohuri të Specializuara dhe Ekspertizë
  • Rritja e Kredibilitetit Profesional
  • Mundësi për pagë më të madhe
  • Akses në Projekte më të Mëdha
  • Aftësi për Menaxhimin e Projekteve
  • Mundësi për Zhvillim Profesional

Informata shtesë

Programi i trajnimit ERP Business Solutions do t’u ofrohet 3 grupeve prej 20 pjesëmarrësve.

Ky trajnim ka rreth 155 orë, të cilat mbulojnë shkathtësitë teknike dhe ato të buta.

Kohëzgjatja e programit: 3.5 muaj, 4 herë në javë

Orari: 3.5 orë në ditë

Fillon: 09 Janar, 2023 Lokacioni: Manami, Prishtinë

Formati: Trajnimi do të zhvillohet në prani fizike

Gjuha e trajnimit: Gjuha Shqipe.

Secili grup do të marrë gjithashtu të paktën 9 orë trajnime, mentorim dhe këshillim.

 

Informata rreth trajnimit

Kohëzgjatja e programit:

3.5 muaj, 4 herë në javë

Orari: 3.5 orë në ditë

Fillon: 09 Janar, 2023

Formati: Trajnimi do të zhvillohet në prani fizike

Gjuha e trajnimit: Gjuha Shqipe.