Trajnime ne Kosove

reth nesh

Çfarë ju ofron KosovaTrainings?

KosovaTrainings është një platformë inovative që synon të sjellë të gjitha trajnimet që zhvillohen në Kosovë në një faqe të vetme, duke e bërë më të lehtë për trajnimkërkuesit të informohen mbi to.

reth-nesh

Organizuesi i Trajnimit

Organizuesi i trajnimit mund të jetë i sektorit publik, privat, ose edhe një individ i vetëm. Në rast se trajnimkërkuesi ka pyetje ose nevojë për informacion shtesë lidhur me çështjet e trajnimit, ata do të drejtohen tek personeli i organizatorit të trajnimeve.

Trajnimkërkuesi

Trajnimkërkuesi do të ketë mundësinë që të gjitha trajnimet e tij, për të cilat është i interesuar, t’i gjejë në një faqe të vetme. Kjo do t’ia lehtësojë procesin e kërkimit dhe informimit duke ofruar një burim të përgjithshëm për të gjitha mundësitë e trajnimeve në një vend.

studying removebg preview