Trajnime ne Kosove

Instalues i Ngrohjes, Klimatizimit dhe Ujësjellësit

Skadon:
1 Prill
Kompania:
Meister Training Center
Lokacioni:
Prishtinë

Cmimi

198 €

Përshkrimi

Për kandidatët e interesuar, MEISTER Training Center në bashkëpunim me kompanitë tjera ofron:

✔ Trajnim profesional sipas sistemit të edukimit dual me plan-program gjerman (trajnim dhe punësim në të njëjtën kohë)

✔Trajnimin profesional nga trajnerët në Qendrën e Trajnimit MEISTER

✔ Instruktor në vendin e punës nga punëdhënësi

✔ Laboratorë profesional për praktikë dhe teori

✔ Certifikim me diplomë kombëtare me njohje ndërkombëtare nga MASHT / AKK

✔ Punë praktike

✔ Certifikatë gjermane të kualifikimi

 

Ligjëruesit:

  1. Dren Begolli
  2. Naser Rrahmani

Cka do të mësosh?

Në trajnimin për Instalues i Ngrohjes, Klimatizimit dhe Ujësjellësit  do të mësoni:

Moduli 1- Hyrje në profesion, organizimi dhe planifikimi i punës

Moduli 2- Shëndeti, siguria në punë dhe mbrojtja e ambientit

Moduli 3- Tubacionet për instalimin e ngrohjes, klimatizimit dhe ujit sanitar

Moduli 4- Instalimi i kanaleve të ventilimit dhe të klimatizimit

Moduli 5- Instalimi i trupave ngrohës

Moduli 6- Instalimi i nyjave sanitare

Moduli 7- Gjeneratorët e nxehtësisë

Informata shtesë

Kualifikimi Profesional Kombëtar – nivel IV, 46 Kredite NQA – Korniza Kombëtare e Kualifikimeve (KKQ)

Autoriteti lëshues: Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (NQA) / Ministria e Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës

Kohëzgjatja e trajnimit profesional: 9 muaj Data e akreditimit: 05.08.2022 Kohëzgjatja e akreditimit: 05.08.2022 – 04.08.2025

Informata rreth trajnimit

Trajnimi mbahet sipas sistemit Dual Gjerman.

Orari: Mbahet një herë në javë nga ora 09:00 deri në 15:00 në një kohëzgjatje prej 9 muaj.

Qmimi: 198€ në muaj