Trajnime ne Kosove

Kontabiliteti në Biznese

Skadon:
4 Dhjetor
Kompania:
Top Consulting Sh.p.k
Lokacioni:
Rr. Nekibe Kelmendi, Pallati i Avokatëve, Prishtinë

Cmimi

85 €

Përshkrimi

Trajnimi “Kontabiliteti në Praktikë” ka për qëllim fuqizimin profesional të kandidatëve në fushën e njohurive dhe aftësive themelore (fillestare) teorike dhe praktike për të mbajtur regjistrat e kontabilitetit dhe për të përcaktuar rezultatet e punës.

Aftësitë e fituara do t’i ndihmojnë kandidatët të punojnë më lehtë dhe në mënyrë konkurruese në tregun e punës.

Cka do të mësosh?

📌Përmbajtja e trajnimit: Kontabiliteti në Biznese:

✅Tatimet në biznese të vogla dhe korporata (përfshirë edhe OJQ-të)
✅Tatimi në paga (TAP), tatimi në fitim (TAK), dhe TVSH-ja;
✅Plotësimi i librave tregtar dhe formularëve tatimor;
✅ Përdorimi i raportimit EDI;
✅Regjistrimi i faurave të blerjes dhe shitjes;
✅Funskionimi i kontavbiltietit përmes programit kompjuterik;
✅ Bashkëveprimi me pjesëmarrësit dhe angazhimi në detyra praktike, etj.

Informata shtesë

Kontabiliteti në biznese

Informata rreth trajnimit

Trajnimi mbahet:
3 herë në javë nga 4h të plota

 

 

 

 

 

Kontabiliteti në biznese
Albulenë Rrahmani
Kontabiliste e certifikuar.