Trajnime ne Kosove

Puna dhe përkrahja profesionale për fëmijët me Autizëm

Skadon:
pa caktuar
Kompania:
Qendra Profesionale për Gjithëpërfshirje - QPGJ
Lokacioni:
Prishtinë

Cmimi

pa caktuar

Përshkrimi

PROGRAME PROFESIONALE për Psikologë, Mësimdhënës, Asistentë, Studentë dhe Prindër/Familjarë për punë dhe përkrahje për Fëmijët/Nxënësit me Nevoja të Veçanta Arsimore.

Secili program ka 25 orë. Programet mbahen në Qendrën Profesionale për Gjithëpërfshirje – QPGJ – në Prishtinë dhe, sesionet virtuale, nëpërmjet Google Education/Google Classroom.
Programet mbahen pas dite, përgjatë katër ditëve të punës, duke filluar nga ora 16:00, ndërsa sesionet virtuale në një të shtunë të muajit.
Informatat edhe më të detajuara rreth orarit do të ofrohen pas fazës së aplikimit!

Cka do të mësosh?

  1. Puna dhe përkrahja profesionale për fëmijët me AUTIZËM
  2. CBT për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore
  3. Puna dhe implementimi profesional i Planit Individual të Arsimit (PIA)

Informata shtesë

Informatat edhe më të detajuara rreth orarit do të ofrohen pas fazës së aplikimit!

Klikoni ne butonin REGJISTROHU dhe informohu me shume

Informata rreth trajnimit

Informatat edhe më të detajuara rreth orarit do të ofrohen pas fazës së aplikimit!